Oferty Pracy

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2021-01-29

Wymagania: Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku przedstawiciela handlowego/ handlowca Mile widziana znajomość terenu woj. lubelskiego Znajomość branży spożywczej (wskazany segment owocowo-warzywny) Systematyczność i konsekwencja Otwartość i komunikatywność Umiejętność nawiązywania i ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2021-01-29

Zadania: Aktywny udział w procesie pozyskiwania nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi klientami, Realizowanie planów sprzedaży firmy, Przygotowywanie prognoz sprzedaży, Ścisła współpraca z Działem Zakupu w zakresie zapotrzebowania ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2021-01-28

Zadania: Przygotowywanie raportów oraz wspieranie w tworzeniu informacji zarządczej (cykliczne i ad hoc), Udział w procesie budżetowania, Zarządzanie projektami analityczno kontrolingowymi, Monitorowanie, kontrola i usprawnianie procesów wewnątrz firmy Raporty porównawcze ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2021-01-28

Zadania: Zarządzanie projektami analityczno kontrolingowymi, Przygotowywanie budżetu i forecastu oraz kontrola ich realizacji i analizowanie odchyleń, Sporządzanie analiz i raportów finansowych na potrzeby firmy, Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2021-01-21

Obowiązki: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym Zgłaszanie awarii w urządzeniach i maszynie znajdujących się na hali produkcyjnej Dbanie o utrzymanie odpowiedniej jakości pakowanych towarów Bieżące utrzymanie porządku w strefie ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Kraków
Utworzone: 2021-01-07

Zakres obowiązków: Rozładunek i załadunek towarów Kompletacja towaru Dbałość o stan towaru na magazynie Składowanie towarów wg. ustalonych zasad Dbałość o porządek w magazynie Wymagania: Dyspozycyjność- zmianowy system pracy (16:00 ...

Zobacz szczegóły

Pełny Etat
Lublin
Utworzone: 2020-12-30

Zakres obowiązków: weryfikacja, dekretowanie, księgowanie oraz analiza dokumentów kosztowych, mile widziana znajomość specyfiki kosztów serwisu i transportu międzynarodowego księgowanie faktur sprzedaży – usługi serwisowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych weryfikacja rejestrów VAT ...

Zobacz szczegóły

JEŚLI NIE ZNALAZŁEŚ OFERTY DLA SIEBIE, NIC NIE SZKODZI.

WYŚLIJ SWOJE CV NA ADRES rekrutacja@bury.pl

JEŚLI APLIKUJESZ DO DZIAŁU TRANSPORTU, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ: 605 999 031 lub 601 813 662

Prosimy o dołączenie w przesłanej dokumentacji aplikacyjnej oświadczenia woli o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, dla potrzeb procesu rekrutacji moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli Państwo chcecie abyśmy mogli przetwarzać dokumenty aplikacyjne także na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie oświadczenia woli o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, moich danych osobowych podanych w niniejszej dokumentacji aplikacyjnej także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć nadesłanej nam aplikacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ
 1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  • a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  • b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  • e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).

  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

  • a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.