Księgowy / Księgowa

Pełny Etat
Lublin
Dodane 1 rok dni temu

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja, dekretowanie, księgowanie oraz analiza dokumentów kosztowych, mile widziana znajomość specyfiki kosztów serwisu i transportu międzynarodowego
 • księgowanie faktur sprzedaży – usługi serwisowe
 • księgowanie rozliczeń międzyokresowych
 • weryfikacja rejestrów VAT
 • wystawianie faktur
 • analiza i rozliczanie rozrachunków oraz uzgadnianie sald z kontrahentami, sporządzanie kompensat
 • księgowanie wyciągów bankowych, w tym dewizowych
 • dbanie o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe kierunki ekonomiczne
 • minimum 3-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku w pełnej księgowości
 • praktycznej i teoretycznej znajomości zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (CIT/VAT) oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość zagadnień księgowych z zakresu IMPORT-EXPORT, w tym zasad ujmowania w księgach dokumentów WNT, WDT
 • biegła obsługa komputera w tym: pakietu MS Office
 • dokładność i doskonała organizacja pracy
 • umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • elastyczność i chęć pracy w dynamicznym środowisku
 • samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • mile widziana umiejętność sporządzania deklaracji GUS
 • mile widziana znajomość języka angielskiego, systemu Simple lub Impuls EVO

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole
 • nowoczesne, profesjonalne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzeć nadesłanej nam aplikacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ
 1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  • a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  • b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  • e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).

  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

  • a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca Biurowa

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.