Kierownik Sprzedaży

Pełny Etat
Lublin
Dodane 12 miesięcy dni temu

Zadania:

 • Aktywny udział w procesie pozyskiwania nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z aktualnymi klientami,
 • Realizowanie planów sprzedaży firmy,
 • Przygotowywanie prognoz sprzedaży,
 • Ścisła współpraca z Działem Zakupu w zakresie zapotrzebowania i zapewnienia dostępności towaru,
 • Prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji,
 • Budowanie, motywowanie i rozwijanie umiejętności Działu Sprzedaży,
 • Zarządzanie, kierowanie i rozwijanie umiejętności w podległym Dziale Sprzedaży,
 • Monitorowanie rynku oraz działań konkurencji, aktywne proponowanie rozwiązań.

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza i znajomość rynku w zakresie handlu owocami   i warzywami (warunek konieczny),
 • min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu strukturami sprzedażowymi lub jako Menadżer Kategorii Owoce i Warzywa,
 • Umiejętność budowania relacji z klientami,
 • Umiejętność budowania i zarządzania zespołem sprzedaży,
 • Otwartość na zmiany, wysoka kultura osobista i nastawienie na cel,
 • Silne nastawienie na realizację powierzanych zadań,
 • Wysokie umiejętności analitycznego i strategicznego myślenia,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Korzyści:

 • Umowę o pracę w stabilnej organizacji będącej liderem w swojej branży,
 • Stanowisko z dużym zakresem odpowiedzialności i decyzyjności,
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia. Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop,
 • Przestrzeń do tworzenia i realizowania własnych inicjatyw i rozwiązań.
Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzeć nadesłanej nam aplikacji.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ

 Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do: a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).
Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:
a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.

Aplikuj online

Wymagany jest prawidłowy adres e-mail.