Kierownik Działu Kontrolingu

Pełny Etat
Lublin
Dodane 1 rok dni temu

Zadania:

 • Zarządzanie projektami analityczno kontrolingowymi,
 • Przygotowywanie budżetu i forecastu oraz kontrola ich realizacji i analizowanie odchyleń,
 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych na potrzeby firmy,
 • Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.,
 • Optymalizacja procesów i narzędzi z obszaru kontrolingu oraz raportowania,
 • Stworzenie miesięcznych raportów zarządczych, dbałość o ich jednoznaczność, poprawność i czytelność, a także ciągła poprawa istniejących raportów,
 • Nadzór oraz kontrola nad przygotowywaniem analiz kosztowych, odchyleń i proponowanie rozwiązań,
 • Współudział w realizacji nowych projektów i usprawnień w obsługiwanych systemach informatycznych,
 • Propagowanie kultury gospodarności i efektywności w firmie,
 • Koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podległego zespołu,
 • Ścisła współpraca z Zarządem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane z obszaru finansów lub rachunkowości),
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w dziale kontrolingu,
 • Ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Praktyczna znajomość systemów klasy ERP oraz doświadczenie w ich implementacji/optymalizacji będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość MS Office (w szczególności MS Excel na poziomie zaawansowanym),
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu analizy i obróbki danych oraz ich poprawnej interpretacji,
 • Umiejętność wyciągania wniosków przy uwzględnieniu kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa,
 • Umiejętność pracy zespołowej i efektywnej komunikacji,
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • Odwaga, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na cel,
 • Terminowość, dokładność, skrupulatność i rzetelność. 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na cały etat,
 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku,
 • Udział w procesie zmiany i budowania kontrolingu,
 • Dobrą atmosferę pracy,
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności.

Informujemy, że bez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzeć nadesłanej nam aplikacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zamieściliśmy TUTAJ
 1.  Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w formie dokumentacji aplikacyjnej na dane stanowisko, jest BURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mełgiewskiej 38C, 20-234 Lublin, kontakt z Administratorem: tel. 81 469 77 55, e-mail abi@bury.pl.
 2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • przepis prawa, tj. Art. 221. § 1 Kodeksu pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • udzielona zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny), w zakresie innych danych niż wskazanych w Kodeksie pracy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacji (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4.  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w pozostałym zakresie podanie danych osobowych, jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie wybrana, dokumentacja aplikacyjna będzie jeszcze przetwarzane przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Przetwarzanie danych może być kontynuowane dłużej pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody, w takim przypadku Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia przedmiotowej rekrutacji lub do wycofania zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów np. obsługa prawna, informatyczna, usługa doręczania korespondencji oraz upoważnionym podmiotom do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8.  Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.W związku z dostarczeniem dokumentacji aplikacyjnej mają Państwo uprawnienie do:
  • a) prawa dostępu do danych oraz innych informacji opisanych w art. 15 RODO;
  • b) żądania w zakresie sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • c) żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych art. 18 RODO);
  • e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) (zgodnie z art. 20 RODO).

  Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:

   • a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy są przetwarzane dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
   • b) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Z powyższych praw i żądań możecie Państwo skorzystać przekazując stosowną informację na wyżej wskazane dane kontaktowe lub osobiście w siedzibie Administratora.

Cechy oferty pracy

StanowiskoKierownik Działu Kontrolingu

Aplikuj online