Kierownik Działu Kontrolingu

Zadania: Zarządzanie projektami analityczno kontrolingowymi, Przygotowywanie budżetu i forecastu oraz kontrola ich realizacji i analizowanie odchyleń, Sporządzanie analiz i raportów finansowych na potrzeby firmy, Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, …